Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Các kỳ thi trong tháng 6 phải tiến hành thuận lợi, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi

Theo kế hoạch, trong tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ tiến hành tổ chức các kỳ thi: Thi THPT quốc gia năm 2019, thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT. Để các kỳ thi nói trên tiến hành được thuận lợi, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019. 

HS

Các kỳ thi sẽ diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Chỉ thị, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung: Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 báo cáo UBND tỉnh; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện hoàn thành kế hoạch thời gian năm học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường THPT; chỉ đạo các trường THPT tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh, kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kỳ thi THPT quốc gia; tổ chức học tập, phổ biến quy chế thi và nghiệp vụ liên quan cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các kỳ thi; theo dõi, tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo biết để chỉ đạo kịp thời; phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi quy chế thi; mục đích, ý nghĩa, tính chất và yêu cầu của các kỳ thi.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo lập phương án bảo đảm an toàn cho các kỳ thi; chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; tăng cường lực lượng tại các khu vực coi thi, chấm thi, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến các kỳ thi.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác lập dự toán kinh phí phục vụ cho kỳ  thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT theo đúng quy định và ưu tiên giải quyết kịp thời kinh phí cho các kỳ thi.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức các kỳ thi.

Công ty Điện lực Bình Định kiểm tra và có kế hoạch bố trí ổn định nguồn điện trong thời gian tổ chức các kỳ thi, đặc biệt trong những ngày sao, in đề thi

Sở Công Thương có kế hoạch chỉ đạo cung ứng kịp thời, đầy đủ các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát giá cả dịch vụ trong thời gian tổ chức các kỳ thi.

Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Định và Báo Bình Định phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến các kỳ thi.

Sở Du lịch chỉ đạo các khách sạn, nhà trọ ưu tiên bố trí nơi ăn, nghỉ cho các cán bộ, giáo viên về tham gia công tác coi thi và các thí sinh về dự thi tại các điểm thi trong tỉnh.

Các cơ quan, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham gia tổ chức tốt các kỳ thi. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định chủ động phối hợp cùng với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch “Tiếp sức mùa thi”, giúp đỡ thí sinh tại các điểm thi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đoàn thể có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kỳ thi.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020 và Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 của tỉnh Bình Định/.

LKY