Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thành lập Hội đồng Xét thưởng Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định năm 2019

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Xét thưởng Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định năm 2019.

b

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng trao giải A Giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định năm 2018 cho các tác giả đạt giải

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Xét thưởng Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định năm 2019 gồm 07 thành viên. Trong đó, ông Đỗ Nguyên Hùng – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh là Chủ tịch Hội đồng; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng là mời ông Võ Văn Bình – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Kim Kha – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Hội đồng có trách nhiệm căn cứ các quy định tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả các Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định năm 2019.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

LKY