Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tập trung thực hiện một số nội dung trong đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hoá

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7021/UBND-VX về việc tập trung thực hiện một số nội dung trong đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hoá trên địa bàn tỉnh.

dau tu cong trih

Ảnh minh họa

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện và kiểm tra thực tế tại công trình, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thể thao, Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các dự án/công trình nêu trên đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi, đôn đốc triển khai nhằm đảm bảo tiến độ, giải ngân vốn đầu tư. Trong 02 tháng còn lại của năm 2018, các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình, mua sắm tài sản và việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB được giao trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được giao dự toán năm 2018 cho các công trình.

Riêng đối với tiến độ thi công xây dựng và chất lượng công trình “Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn”, hạng mục “Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ”: Theo báo cáo của Sở Y tế (Chủ đầu tư), hiện nay nhà thầu không bố trí đủ số lượng công nhân thi công công trình như đã cam kết với Chủ đầu tư; việc thi công xây dựng hạng mục công trình này đã chậm tiến độ so với hợp đồng ký kết nên sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành bàn giao công trình, chậm đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Vì vậy, yêu cầu Chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị tư vấn (quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng…) thực hiện quản lý tiến độ thi công xây dựng và chất lượng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và cam kết của nhà thầu thi công công trình; thực hiện xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Các Chủ đầu tư trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình nếu có khó khăn vướng mắc, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để tập trung giải quyết theo thẩm quyền, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư và giải ngân vốn được giao cho công trình; đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh