Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

1 PAPI PA Index 1 Copy

Tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 07/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 07/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn và cao ốc Long Thịnh

Long thinh

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3248/UBND-KT chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn và cao ốc Long Thịnh.

Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị

thanhpho quy nhon

Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3187/UBND-KT chỉ đạo việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

1 PCCC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhằm ngăn chặn, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong thời tiết nắng nóng kéo dài, tại công văn số 3123/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. 

Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1 hoa giai o co so

Tại văn bản số 2871/UBND-NC ngày 28/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm triển khai có hiệu quả văn bản số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. 

Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh

heo dich

Ngày 31/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XIX) ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Nội dung toàn văn Chỉ thị được đăng sau đây.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

1 ATGT 2

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng và nghiêm trọng. Để chấn chỉnh tình trạng này, tại công văn số 3021/UBND-KT và công văn số 3022/UBND-KT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giao thông vận tải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực thủy sản

1 TTPVHCC 5 Copy

Tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định. 

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban trên địa bàn tỉnh

1 TTPVHCC 0 Copy

Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 3035/UBND-TH về một số vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan sở, ban trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

1 TTPVHCC 5 Copy

Để khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc tổ chức triển khai một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, tại công văn số 2997/UBND-KSTT ngày 03/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC gắn với công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.