Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.

nong san

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch là nhân rộng mô hình chuỗi liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua 2 mô hình “Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân” tại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và “Doanh nghiệp - Hộ kinh doanh - Nông dân” tại vùng sản xuất nông nghiệp không tập trung; góp phần hỗ trợ tích cực cho các hộ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị của sản phẩm nông nghiệp; hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua hợp đồng, tạo ra những sản phẩm đủ tiêu chuẩn, chất lượng và giá trị cạnh tranh; khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản gắn với cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả thấp.

Yêu cầu phối hợp, đồng bộ từ các cấp, ngành, địa phương đến các doanh nghiệp và nông dân trong việc thực hiện nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019. Đảm bảo lợi ích của các đối tượng tham gia mô hình bằng hình thức tiêu thụ ổn định cho người sản xuất nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế; góp phần khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá” và tăng thu nhập cho người nông dân.

Xây dựng 02 mô hình liên kết tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp: Xây dựng mô hình liên kết Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp tại vung sản xuất nông nghiệp tập trung. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019; Xây dựng mô hình liên kết Doanh nghiệp – Hộ kinh doanh - Nông dân tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp không tập trung. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019. Với nội dung:Xây dựng mối liên kết giữa các đối tượng tham gia trong tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp thông qua việc hướng dẫn ký kết hợp đồng. Tổ chức lớp bồi dưỡng về chính sách tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nông dân. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về soạn thảo, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư, nghiệp vụ quản lý kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nông dân. Tổ chức tập huấn về kỹ thuật canh tác, tưới tiêu, thu hoạch tạo sản phẩm đồng đều, đảm bảo quy chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân. Hướng dẫn trực tiếp cho nông dân về kỹ thuật canh tác, tưới tiêu, thu hoạch tạo sản phẩm đồng đều, đảm bảo quy chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại trang trại của nông dân. Hỗ trợ giống, thuốc bảo vệ thực vật cho hộ nông dân. Tổ chức tổng kết, đánh giá và đề xuất nhiệm vụ cho các năm tiếp theo.

Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 và thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Thùy Trang