Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-BCĐ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

buon lau

Ảnh minh họa

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Mục đích là gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; loại bỏ những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc vì lợi ích cục bộ đã làm ngơ, buông lỏng quản lý, nể nang, bao che, xử lý vi phạm không khách quan, nghiêm minh. Bên cạnh đó, yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thực hiện cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội, đồng thời vận động nhân dân cùng phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo thiết thực hiệu quả, thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định; đồng thời xây dựng Kế hoạch chi tiết của đơn vị mình và báo cáo Kế hoạch với Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2019. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh