Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4413/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh Bình Định.

motcua

Ảnh minh họa

Theo đó,việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh đảm nhận và thực hiện kể từ ngày 01/01/2019.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thực hiện bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh