Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4223/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

hc cong

Ảnh minh họa

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tên gọi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định; Tên tiếng Anh: The Public Administration service Center of Binh Dinh Province; Trụ sở: Tại số 127 đường Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;Địa chỉ email: ttpvhcc@binhdinh.gov.vn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị đối với tổ chức, cá nhân tại Trung tâm; Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bưu điện tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TL

VP UBND tỉnh