Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ công việc tại các sở, ban, ngành, địa phương (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 23/11/2018) Viết bởi Tran Nguyen Ngoc Thanh 95
Danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chưa cập nhật trên phần mềm Theo dõi chỉ đạo của UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 146
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 10 năm 2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 112
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 9 tháng đầu năm 2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 95
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 08/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 107
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 07/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 117
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 6/2018 Viết bởi Tran Nguyen Ngoc Thanh 170
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 5/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 138
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 4/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 116
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Quý I/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 114