Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 18
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện không liên thông trên lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 14
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 334
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 324
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 355
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 321
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 321
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 341
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 335
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 334