Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Các Quy trình ISO 9001:2008

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

I. CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG

1. Quy trình xem xét của lãnh đạo về chất lượng

    File đính kèm:

pdf 18 Quyết định CT UBND Tỉnh

pdf 357 VP UBND TTTH

pdf  BM HT 04 01

pdf BM HT 04 02

pdf BM HT 04 03

pdf QT-HT-04 xem xét của lãnh đạo về chất lượng

2. Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

    File đính kèm:

pdf BM.HT.01.01 sửa đổi tài liệu.

pdf BM.HT.01.02 danh mục tài liệu nội bộ.

pdf BM.HT.01.03 danh mục tài liệu bên ngoài.

pdf BM.HT.01.04 sổ phân phối tài liệu nội bộ.

pdf BM.HT.01.05 biên bản hủy tài liệu hồ sơ.

pdf QT.HT.01 kiểm soát.

3. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

     File đính kèm:

pdf BM.HT.02.01 kế hoạch đánh giá.

pdf BM.HT.02.02 chương trình đánh giá.

pdf BM.HT.02.03 phiếu ghi chép đánh giá.

pdf BM.HT.02.04 báo cáo đánh giá.

pdf BM.HT.02.05 danh sách đánh giá.

pdf QT-HT-02 Quy trình đánh giá.

4. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa

II. CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1. Quy trình Quản lý tài chính, tài sản, hậu cần phục vụ

2. Quy trình tiếp dân và xử lý đơn thư

3. Quy trình lập theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về các nhiệm vụ khối Nội chính

    File đính kèm:

pdf QT.NC quy trình tổng hợp, theo dõi.

pdf  BM.NC.01.01 theo dõi hồi báo.

pdf BM.NC.01.02. 

pdf BM.NC.01.03.

4. Quy trình lập, trình duyệt, theo dõi thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh

    File đính kèm:

pdf BM.TH.01.01 công văn giao nhiệm vụ.

pdf BM.TH.01.02 công văn llấy ý kiến các ngành.

pdf BM.TH.01.03 quyết định phân công chuẩn bị nội dung. 

pdf BM.TH.01.04 quyết định xây dựng chương trình văn bản. 

pdf BM.TH.01.05 bảng theo dõi báo cáo. 

pdf QT.TH.01 chương trình công tác của UBND tỉnh.

5. Quy trình lập theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về các nhiệm vụ khối Tổng hợp

    File đính kèm:

pdf BM.TH.02.01 sổ theo dõi hồi báo.

pdf BM.TH.02.02 sổ theo dõi phiếu chuyển.

pdf BM.TH.02.03 sổ theo dõi tình hình thực hiện xử lý văn bản.

 pdf QT.TH.02 theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

6. Quy trình lập theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về các nhiệm vụ khối Kinh tế ngành

7. Quy trình lập theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về các nhiệm vụ khối Văn xã

    File đính kèm:

pdf 1.QT.VX.02 theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh nhiệm vụ khối Văn Xã.

pdf 2.BM.VX.02.01 sổ theo dõi hồi báo.

pdf 3.BM.VX.02.02 sổ theo dõi phiếu chuyển.

pdf 4.BM.VX.02.03 sổ theo dõi tình hình thực hiện xử lý văn bản.

8. Quy trình theo dõi Kiểm soát thủ tục hành chính

    File đính kèm:

pdf 1.QT.TTHC.01

pdf 2.BM.TTHC.01.01

pdf 3.BM.TTHC.01.02

pdf 4.BM.TTHC.01.03

9. Quy trình quản lý phát hành và xuất bản công báo cấp tỉnh

    File đính kèm:

pdf ISO_TTCB quy trình quản lý phát hành và xuất bản công báo.

10. Quy trình quản lý thiết bị tin học

     File đính kèm:

pdf BM.TTTH.02.01 danh mục thiết bị tin học.

 BM.TTTH.02.02 sổ theo dõi thiết bị tin học.

 BM.TTTH.02.03 kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.

 BM.TTTH.02.04 phiếu nhu cầu sửa chữa.

 BM.TTTH.02.05 phiếu nhu cầu trang thiết bị.

 BM.TTTH.02.06 phiếu giao nhận trang thiết bị.

 BM.TTTH.02.07 biên bản nghiệm thu.

 PL.TTTH.02.01phân bổ dãy IP

 QT.TTTH.01 quy trình quản lý thiết bị tin học.

11. Quy trình quản lý, biên tập và cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử

    File đính kèm:

 1.QT.TTTH.02  

     2.BM.TTTH.01.01.

    3.BM.TTTH.02.02.