Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 51 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21 Tháng 1 2019 27
Giấy mời 46 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 01 năm 2019 tại Khách sạn Thanh Bình 18 Tháng 1 2019 25
Giấy mời 48 vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại UBND huyện An Lão 17 Tháng 1 2019 21
Giấy mời 47 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 01 năm 2019 tại Bộ Chỉ huy Quân sự 17 Tháng 1 2019 19
Giấy mời 45 vào lúc 08h00 ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 17 Tháng 1 2019 18
Giấy mời 36 vào lúc 07h30 ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại Khách sạn Thanh Bình 16 Tháng 1 2019 26
Giấy mời 44 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 16 Tháng 1 2019 24
Giấy mời 43 vào lúc 07h30 ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 16 Tháng 1 2019 19
Giấy mời 37 vào lúc 07h30 ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 15 Tháng 1 2019 32
Giấy mời 41 vào lúc 15h00 ngày 16 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 15 Tháng 1 2019 26
Giấy mời 39 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Hiện trường 15 Tháng 1 2019 28
Giấy mời 32 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Khách sạn Thanh Bình 14 Tháng 1 2019 36
Giấy mời 31 vào lúc 13h00 ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 14 Tháng 1 2019 27
Giấy mời 30 vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 14 Tháng 1 2019 26
Giấy mời 29 vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Viettel Bình Định 14 Tháng 1 2019 25
Giấy mời 22 vào lúc 08h00 ngày 10 tháng 01 năm 2019 tại Trụ sở UBND huyện An LãoGiấy mời 24 vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 09 Tháng 1 2019 36
Giấy mời 22 vào lúc 08h00 ngày 10 tháng 01 năm 2019 tại Trụ sở UBND huyện An Lão 09 Tháng 1 2019 29
Giấy mời 23 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Khách sạn Thanh Bình. 09 Tháng 1 2019 42
159/UBND-KT Về việc hoãn họp Ban chỉ đạo thực hiệp Hợp phần bồi thường GPMB dự án Hồ chứa nước Đồng Mít theo Giấy mời số 22/GM-UBND ngày 08/01/2019 09 Tháng 1 2019 20
Giấy mời 20 vào lúc 13h30 ngày 09 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh 08 Tháng 1 2019 37