Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 29 vào lúc 14h00 ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 15 Tháng 10 2019 449
Giấy mời 28 vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh 14 Tháng 10 2019 368
Giấy mời 27 vào lúc 15h30 ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh 14 Tháng 10 2019 364
Giấy mời 26 vào lúc cả ngày, ngày 28 tháng 09 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 14 Tháng 10 2019 355
Giấy mời 25 vào lúc 10h30 ngày 24 tháng 09 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh 14 Tháng 10 2019 348
Giấy mời 23 vào lúc 07h30 ngày 18 tháng 09 năm 2019 tại Huyện uỷ Phù Cát 14 Tháng 10 2019 339
Giấy mời 51 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21 Tháng 1 2019 379
Giấy mời 46 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 01 năm 2019 tại Khách sạn Thanh Bình 18 Tháng 1 2019 365
Giấy mời 48 vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại UBND huyện An Lão 17 Tháng 1 2019 380
Giấy mời 47 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 01 năm 2019 tại Bộ Chỉ huy Quân sự 17 Tháng 1 2019 376
Giấy mời 45 vào lúc 08h00 ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 17 Tháng 1 2019 394
Giấy mời 36 vào lúc 07h30 ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại Khách sạn Thanh Bình 16 Tháng 1 2019 370
Giấy mời 44 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 16 Tháng 1 2019 372
Giấy mời 43 vào lúc 07h30 ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 16 Tháng 1 2019 356
Giấy mời 37 vào lúc 07h30 ngày 18 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 15 Tháng 1 2019 372
Giấy mời 41 vào lúc 15h00 ngày 16 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 15 Tháng 1 2019 373
Giấy mời 39 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Hiện trường 15 Tháng 1 2019 383
Giấy mời 32 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Khách sạn Thanh Bình 14 Tháng 1 2019 377
Giấy mời 31 vào lúc 13h00 ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 14 Tháng 1 2019 364
Giấy mời 30 vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 14 Tháng 1 2019 370