Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Những chỉ tiêu và giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2017

"Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nổ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân và các cấp, các ngành trong tỉnh nên nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tống sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,53%..."

(Trích Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh)

V/v Ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

pdfQuyết định chỉ đạo điều hành năm 2017.