Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 17
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Nguyen Ngoc Thanh 402
Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 335
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Tran Dinh Nghia 352
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 369
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Tran Dinh Nghia 329
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 438
Báo cáo Sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy Viết bởi Tran Dinh Nghia 337
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Tran Dinh Nghia 349
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 395