Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Nguyen Ngoc Thanh 107
Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 50
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Tran Dinh Nghia 55
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 89
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Tran Dinh Nghia 45
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 52
Báo cáo Sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy Viết bởi Tran Dinh Nghia 53
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Tran Dinh Nghia 67
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 119
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 119