Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 Viết bởi Tran Dinh Nghia 8
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 8
kết quả kiểm tra công tác CCHC và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc năm 2019 Viết bởi Tran Dinh Nghia 8
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Viết bởi Tran Dinh Nghia 6
Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc năm 2019 Viết bởi Tran Dinh Nghia 8
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 7
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 7
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 Viết bởi Tran Dinh Nghia 7
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 8
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 Viết bởi Tran Dinh Nghia 8