Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 13 Tháng 11 2019 324
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 13 Tháng 11 2019 270
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 13 Tháng 11 2019 289
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 09 Tháng 8 2019 558
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 09 Tháng 8 2019 551
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 25 Tháng 6 2019 669
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 20 Tháng 5 2019 709
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 13 Tháng 3 2019 683
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019 18 Tháng 2 2019 699
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 07 Tháng 11 2018 782
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 11 Tháng 9 2018 853
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 09 Tháng 8 2018 829
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 07 Tháng 6 2018 847
Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018 02 Tháng 5 2018 943
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2018 15 Tháng 3 2018 922
Báo cáo tình hình đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết (Tháng 3/2018) 21 Tháng 2 2018 914
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018 08 Tháng 2 2018 1003
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 08 Tháng 11 2017 1068
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017 07 Tháng 9 2017 1187
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 04 Tháng 8 2017 1122