Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 16 Tháng 4 2019 427
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 22 Tháng 10 2018 555
Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 09 Tháng 7 2018 658
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 12 Tháng 4 2018 639
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 19 Tháng 10 2017 1031
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 11 Tháng 7 2017 973
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 27 Tháng 3 2017 700
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2016 24 Tháng 10 2016 866
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2016 và kết quả thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 17 Tháng 10 2016 770
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 12 Tháng 7 2016 884
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 20 Tháng 4 2016 1030